قیچی روگیری تابلو فرش

قیچی روگیری تابلو فرش

قیچی روگیری تابلو فرش

از قیچی رو گیری یا قیچی کچ جهت کوتاه کردن پرزهای فرش در هنگام بافت استفاده می گردد.

توجه :به دلیل نوسانات بازار برای سفارش با شماره موبایل زیر تماس بگرید
ساعت تماس صبح ها ۱۰ الی ۱۳ و عصرها ۱۷ الی ۲۲
شماره تماس ۰۹۱۳۱۶۸۵۴۱۰

تماس بگیرید